Sardou Olympia 1971
Sardou Best Of
Sardou Vinyle
Sardou Vinyle
Sardou Biographie
Sardou Live
Sardou Encyclopédie
Sardou Encyclopédie
Sardou Vinyle
Sardou Intégrale